In Memoriam

Jimmy

MultiBissCh. Give Me All For Shen Te Lieutvos Liutas – Jimmy

Nika

MultiCh. Kira
Nika

Zhorik

Ch King of My Heart Santa Haus
Zhorik

Pacio

Shen Te Chows Celebrity
Pacio